Eurest behaalt de hoogste trede op de PSO-prestatieladder!

8 oktober 2021

Eurest is op het gebied van sociaal ondernemerschap gegroeid naar Trede 3; de hoogst haalbare erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Eurest is hiermee koploper als het gaat om het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat we op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal inclusief ondernemen; een belangrijk thema in onze duurzaamheidsstrategie.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beoogt een vorm van ondernemen waarbij de aandacht voor sociaal-ethische normen (People), milieu (Planet) en winst (Profit) met elkaar in balans zijn. People, Planet en Profit worden ook wel de drie pijlers van MVO genoemd. Het verschil tussen de PSO en MVO is dat de PSO expliciet gericht is op de arbeidsparticipatie binnen de pijler “People”: het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit specifieke onderdeel binnen het People onderdeel, wordt steeds vaker “sociaal inclusief ondernemen” genoemd. ‘Wij zijn van mening dat iedereen een kans verdient op de arbeidsmarkt. Vanuit ons beleid zijn werkplekken gecreëerd voor een bovengemiddeld aantal personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.,’ vertelt  HR Adviseur personeelsmanager Nicole Moes.‘ We zijn ontzettend trots dat we in twee jaar tijd dit geweldige resultaat hebben mogen bereiken’.

Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

De PSO kent vier prestatieniveaus: Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. De gedachte achter de Trede-benadering is dat organisaties de mogelijkheid hebben om door te groeien op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van de derde en hoogste trede maakt Compass zichtbaar in haar grootteklasse tot de best presterende bedrijven te behoren op het gebied van sociaal ondernemerschap, conform de PSO-normen. ‘Voor de toekomst hebben wij het streven dit resultaat te handhaven. Wij willen dit bereiken door actief banen te creëren voor deze doelgroep, samenwerkingen aangaan met diverse bureaus als Colour Kitchen. Daarnaast zullen wij actief gaan werven zodat wij nieuwe collega’s kunnen verwelkomen die behoren tot deze doelgroep’ vertelt Nicole.

Van links naar rechts: Vera Procee en Nicole Moes van Eurest

Deel dit artikel