People & Planet; de reis naar nul!

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn diep verankerd in onze organisatiecultuur. People & Planet en dit uiten wij onder de noemer NuLA. Eurest neemt een duidelijke verantwoordelijkheid binnen het aanbod food & beverages.

NuLA - Meer goed doen voor de wereld

NuLA betekent nul en is de reis die we maken naar een neutrale of positieve impact. De nadruk ligt op de letter ‘U’ waarbij we ieder individu aansporen om vanaf nu met zorg om te gaan met het milieu en duurzame ontwikkelingen te steunen. Door het inzetten van data & innovatie enthousiasmeren we onze klanten en hun gasten om samen met ons de NuLA reis te maken.

De reis naar nul is in volle gang. Onze zero waste en zero footprint aanpak is het meest ambitieus binnen ons segment: in 2030 een klimaatpositieve dienstverlening. We splitsen dit onder in drie pijlers; Mens & Maatschappij, Milieu en Gezondheid & Welzijn.

Meer over NuLA

Mens & Maatschappij

Eten verbindt. Ons uitgangspunt is om mens en omgeving te verbinden. Dit doen we door bewuste en duurzame keuzes te maken m.b.t. voeding en de voedselketen.

We zetten onze expertise en ons netwerk in voor gelijke kansen en sterke communities. Om de meest duurzame impact te kunnen maken, richten we ons vooral op transparante en eerlijke handel en sociaal ondernemerschap.

Voorbeelden zijn ons koffie concept Dalucci en de NuLA koffieboon, waarbij de koffie terug te traceren is naar de koffieboer in Peru. En onze samenwerkingen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kansrijk te maken en door het gebruik van data om verspilling tegen te gaan.

Meer over Mens en maatschappij
Eurest_duurzaamheid

Milieu

Voor de toekomstige generaties is het essentieel dat we met zorg om gaan met de planeet. Daarom maken we de reis naar nul. We willen naar klimaatpositief in 2030. Nul verspilling van natuurlijke hulpbronnen.

Meer over Milieu
Eurest_duurzaamheid 2_blok 3 milieu

Gezondheid & Welzijn

Voeding is nodig voor de dagelijkse energie. Daarom willen we een omgeving creëren die gezondheid en welzijn van mensen substantieel verbetert.

Meer over Gezondheid en welzijn
Eurest_duurzaamheid 2_G&W_pexels-ready-made-3987395